آموزش اتک فارم با بی بی دراگون (بی بی لون)

آموزش اتک فارم با بی بی دراگون (بی بی لون)

نمایش بیشتر
آموزش استفاده از ماشین جنگی در اتک بیلدربیس

آموزش استفاده از ماشین جنگی در اتک بیلدربیس

نمایش بیشتر
آموزش اتک در بیلدر هال ۵

آموزش اتک در بیلدر هال ۵

نمایش بیشتر
آموزش استراتژی اتک وار گولم بولر لاوالون GoBoLalon Attack

آموزش استراتژی اتک وار گولم بولر لاوالون GoBoLalon Attack

نمایش بیشتر
آموزش استراتژی اتک وار گولم بولر ویچ سوپرکویین تان هال 10

آموزش استراتژی اتک وار گولم بولر ویچ سوپرکویین تان هال 10

نمایش بیشتر
استراتژی اتک وار ترکیبی گولم ویز بولر والکری هوگ تان 10

استراتژی اتک وار ترکیبی گولم ویز بولر والکری هوگ تان 10

نمایش بیشتر
آموزش 3 ستاره کردن اتک با استراتژی لاوالون LavaLoon/LaLoon

آموزش 3 ستاره کردن اتک با استراتژی لاوالون LavaLoon/LaLoon

نمایش بیشتر
New Attack Miner Lvl5

New Attack Miner Lvl5

نمایش بیشتر
استراتژی حمله با ویچ و بولر

استراتژی حمله با ویچ و بولر

نمایش بیشتر
BoWitch Att Th 11

BoWitch Att Th 11

نمایش بیشتر
Miner Attack Th9

Miner Attack Th9

نمایش بیشتر
Att Th10 GoBoLaloon

Att Th10 GoBoLaloon

نمایش بیشتر
Lavalon & Eskeletoon Attack

Lavalon & Eskeletoon Attack

نمایش بیشتر
GoVaBo Att

GoVaBo Att

نمایش بیشتر
GOHOWI Att

GOHOWI Att

نمایش بیشتر
X